Entrenatzeko modu honetan, bezeroak nahi duenean entrena dezake. Profesionalak, hilabeteko entrenamendua planifikatuko du, bezeroak bere kabuz entrenamenduak egin ditzan. SALTO-k Online erako entrenamendua ere zerbitzu indibidual eta esklusibo bat izaten jarraitzeko, kontrol eta ebaluazio bat egiten die bere bezeroei, abiapuntutzat. Horrela, bi zerbitzu mota bereizten dira: Osasunera bideratutako planifikazioa eta Errendimendura bideratutako planifikazioa.

OSASUN PLANIFIKAZIOA

Bizimodu osasuntsu batengatik

Zerbitzu hau, osasun (argaltze, amatasun, tonifikazio edo hirugarren adina) eta erreadaptazio programetan oinarritua dago. Bezeroa SALTO -ko profesionalen eskuetan jartzen da, hasierako ebaluazio bat egiteko eta emaitza hauetan oinarritutako planifikazio bat jasotzeko.

Horretarako, lehendabizi bezeroaren helburuetan eragiten duten faktoreen ebaluazio bat egiten da. Ondoren, analisi honetan lortutako emaitzetan oinarrituta, bezeroaren planifikazioa prestatzen da. Era honetan, SALTO-k zerbitzu pertsonal eta esklusibo bat ziurtatzen die bere bezeroei, hasierako testan identifikatutako gaitasunetara egokitua dagoena. 

ERRENDIMENDU PLANIFIKAZIOA

Kirol emaitza hobetzeagatik 

Errendimendu (kirol proba, oposaketak) programan oinarritua dago. Kirol bakoitzean errendimenduan eragina duten faktoreak ebaluatzen dira, gaitasun fisiko eta psikikoak lantzeko eta emaitzak hobetzeko. Kontrol eta jarraipen konstante bati esker, entrenamendua berrantolatzen da.

Hasierako test bat abiapuntutzat harturik, etengabeko kontrol eta jarraipena egiten da, entrenamendua bezeroaren behar, gaitasun eta errendimendu aldaketei egokituz. Ebaluazio jarraiek, zerbitzuaren indibidualtasun eta esklusibotasuna goraipatzen dute, kalitatezko zerbitzua eskainiz. Errendimenduan eragiten duten faktoreen kontrola handitzen da eta ondorioz, lesioak jasateko arriskua gutxitzen da.  


Bezeroaren helburu eta nahien arabera, profesionalarekin adostuko du programaren iraupena eta asteko sesio kopurua.

Zerbitzuaren kalitatea bermatu ahal izateko, SALTO-k, bezeroari arreta-zerbitzu bat eskaintzen dio, sortutako zalantzak argitu ahal izateko, edo behar izanez gero, entrenamenduak moldatzeko.